Home  | About Van Hanh Temple


Hội Phật giáo Việt Nam San Diego – Chùa Vạn Hạnh được thành lập vào tháng 12 năm 1977 tại số nhà 4160 Clairemont Drive, San Diego. Do nhu cầu Phật sự, vào tháng 11 năm 1978 Chùa được chuyển đến địa chỉ hiện nay là 8617 Fanita Dr, Santee, CA.  Nhờ lòng nhiệt tâm phụng đạo của chư tôn đức Tăng Ni và đồng bào Phật tử, ngôi nhà đạo Pháp được xây cất khang trang, giàu tính nghệ thuật văn hóa Phật giáo Việt Nam đã được làm lễ lạc thành vào ngày 04 tháng 01 năm 1998.

Chùa Vạn Hạnh là ngôi chùa đầu tiên của Phật giáo Việt Nam được thành lập tại quận hạt San Diego. Chùa được đặt tên là Vạn Hạnh để tưởng nhớ đến vị Quốc sư Vạn Hạnh thời vua Lý Thái Tổ, vị Thiền sư có công lớn trong việc phụng đạo giúp đời, đã khai mở một kỷ nguyên rạng ngời của Phật giáo Việt Nam.

Sinh hoạt của Chùa nhắm vào mục đích chính:

"Xiễn dương Phật pháp, tịnh hóa thân tâm, khuyến khích giới trẻ nhận thức tầm quan trọng của đạo Phật, phát huy truyền thống văn hóa Việt Nam, và đóng góp tiếng nói về hòa bình cho nhân loại."

Vietnam Buddhist Association of San Diego
Van Hanh Temple was founded in December 1977 at the original location at 4160 Clairemont Drive, San Diego.  Due to increased activities and growth of the Buddhist community needs, in November 1978 Van Hanh Temple moved to the current address at 8617 Fanita Dr, Santee, CA.  Thanks to the venerable Sangha (monastic community of ordained Buddhist monks and nuns) and the Vietnamese parishioners' warm support, the humble small residence was reconstructed into a grandiose temple enriched with Buddhist Dharma and Vietnamese cultures, and was officially honored on January 4, 1998.  

Van Hanh Temple was the first Vietnamese Buddhist temple established in San Diego County, its name "Van Hanh" was derived from the era of King Ly Thai To, in honor of his great life contribution in Vietnam's history and the expansion of Buddhism in Vietnam. The mission of Van Hanh Temple is to:

"Uphold the Dharma, purify body and mind, to encourage young people to be aware of the importance of Buddhism, promote the traditional culture of Vietnam, and be community advocates for peace and compassion for humankind."